Čistenie suchým ľadom

Priemyselné čistenie

ČO JE 

ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM?

Je to revolučná metóda priemyselného čistenia, ktorá využíva pelety suchého ľadu ako otryskávacie médium.

Táto metóda je veľmi rýchla, efektívna a predovšetkým EKOLOGICKÁ.

PRINCÍP ČISTENIA

Je to spôsob čistenia, pri ktorom sú čiastočky suchého ľadu tryskané na čistený povrch pomocou špeciálneho zariadenia.

Zatiaľ čo pri otryskávaní napr. pieskom, vodou alebo sódou vzniká sekundárny odpad a povrch môže byť poškodený, pri čistení suchým ľadom tento problém odpadá.

Čistený povrch ostáva NEPOŠKODENÝ a nevzniká ŽIADNY SEKUNDÁRNY ODPAD (napríklad piesok, voda, či chemikálie).

Otryskávanie suchým ľadom využíva:

1. Kinetickú energiu

Čiastočky suchého ľadu sú  tryskané vysokou rýchlosťou na povrch, a v dôsledku toho nalomia a uvoľnia kontaminant z čistenej plochy.

2. Termálny šok

Prudké ochladenie kontaminatu (na -79°C) spôsobí, že sa stáva krehkým a ľahko oddeliteľným od čisteného povrchu.

3. Sublimáciu

Suchý ľad prechádza z pevnej fázy do plynnej, čo spôsobuje 700 násobné zväčšenie jeho objemu a explozívny efekt.

V dôsledku toho ľahko oddelí kontaminant od čisteného povrchu.

OBLASTI POUŽITIA

Zariadenia na čistenie suchým ľadom sa používajú bez čistiacich prostriedkov alebo chemických prísad.

Má preto rozsiahlu využiteľnosť v rôznych priemyselných odvetviach.

Keďže sa čiastočky suchého ľadu bezo zvyšku rozplynú, nevzniká žiadnen sekundárny odpad a môžu sa bez problémov používať aj v oblastiach, kde je čistenie vodou alebo pieskom zo zákona zakázané.

VÝHODY POUŽITIA

Minimálny odpad

Technológia čistenia neprodukuje žiadny sekundárny odpad ako voda, piesok, či chemikálie, pretože pelety suchého ľadu sa okamžite odparujú. Po čistení Vám odstránené zvyšky stačí jednoducho pozametať alebo povysávať.

Ekológia

Otryskávanie suchým ľadom je úplne neškodná a EKOLOGICKÁ technológia – počas celého procesu čistenia sa nepoužívajú žiadne chemické ani toxické látky, preto sa nemusíte báť o svoje zdravie ani o zdravie svojich zamestnancov.

Proces suchého čistenia

Pelety suchého ľadu sa počas čistenia okamžite odparujú. Táto výhoda umožňuje údržbu zariadení a strojov bez zložitej demontáže a nákladnej odstávky počas výrobného procesu, čo Vám poskytuje zníženie nákladov. Taktiež je to výhoda pri údržbe elektrických rozvodni, kedy nehrozí zničenie a skratovanie ich súčastí.

Neabrazívna metóda

Čistené povrchy ostávajú nepoškodené, čo sa nedá dosiahnuť pieskovaním, otryskávaním struskou, kovovými materiálmi, či čistením oceľovou kefou alebo škrabkami.

Všestrannosť použitia

Otryskávanie suchým ľadom je využiteľné v rôznych oblastiach priemyslu, čo je pre Vás veľkou výhodou.

® 2017 by Ing.Michal Hutník